HENGKO bilen habarlaşyň

Nädip kömek edip bileris?

Önümlerimiziň ýa-da hyzmatlarymyzyň biri hakda soragyňyz barmy ýa-da has giňişleýin maglumat isleýärsiňizmi?Sizden eşitmek isleýäris.Sag tarapda soragnamany ibermegiňizi haýyş edýäris.24 sagadyň içinde yzyna ibereris, hassanyňyz üçin sag boluň!

Soraglary e-poçta bilen iberip bilersiňiz

ka@hengko.comGöni!

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Zawodyň ýerleşýän ýeri

51-3,Fu 'Günbatar ýol,

PingHu köçesi,LongGang

Etrap,Şençzhenen şäheri,

GuangDong 518111Hytaý

Telefon

+ 86-755-88823250

+ 86-136 3151 2422

+ 86-134 2893 3969

Hyzmat wagty

24/7 gün

Satyjy e-poçta iberer

24 sagadyň içinde